GENERALFORSAMLING

FC Bøgeskov afholder generalforsamling midt i November – som regel 2. onsdag. Denne side opdateres med tid og sted, så snart disse er fastlagt.

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.